torsdag 3. mars 2011

Dødslekene

Vanlegvis er eg ikkje så flink til å lese bøker som blir kalla ungdomsbøker. Grunnen er vel at det er så skrekkeleg mange andre bøker eg heller vil lesa og difor prioriterer det ikkje. Litt dumt, for i jobbsamanheng er det absolutt greitt å ha lese litt av alt det nye eg kjøper inn til biblioteket.
Sist veke tok eg meg endeleg saman og sette i gang med "Dødslekene" av Suzanne Collins. Det var så spanande at eg hadde problem med å legga boka i frå meg. Det gjekk fort å lesa, relativt stor skrift og lett språk, men samstundes så pass mykje informasjon på kvar linje at min "skummeteknikk" ikkje kunne brukast like flittig overalt. Eg vart imponert over den verda forfattaren klarer å framstilla, og ikkje minst korleis ho klarer å halda spenninga oppe gjennom heile historien. Rimeleg forutsigbart med ein tilsynelatande lukkeleg slutt, men absolutt så bra at eg vurderer å lesa nr. 2 og 3 i same serie.
Så no må eg setje i gang med fleire ungdsombøker!

Ingen kommentarer: